Szkolenia BHP dla Firm!
Ceny

Ceny

Ceny usług BHP:

Objęcie kompleksową obsługą BHP i P. Poż. Firmy cena od 200 zł. miesięcznie w zależności od wielkości i skali zagrożeń w firmie.
W przypadku wykonywania pojedynczych zleceń:

wykonanie dokumentacji powypadkowej     od 200 zł.
ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy     od 100 zł.
wykonanie instrukcji BHP obsługi maszyn i urządzeń     od 100 zł.

Ceny usług P.Poż. :

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu od 500 zł.

Ceny szkoleń za osobę:

  • szkolenia wstępne ogólne z dojazdem do klienta 70 zł.
  • szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych od 70. Większe grupy zniżka.
  • szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami  100.
  • szkolenie osób wyznaczonych przez pracodawcę do ewakuacji i zwalczania pożarów do 70 zł.
  • szkolenie kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w siedzibie i na sprzęcie zamawiającego 200 zł.
  • szkolenie przygotowujące kierowców wózków jezdniowych do egzaminu państwowego przed komisją UDT. 100 zł. za osobę.

Ceny porządkowania akt za metr bieżący.
Do uzgodnienia w zależności od wielkości i stanu zachowania akt.

Menu nawigacyjne: